proboszcz
o. ihumen Ambroży (Godun)
21-509 Kodeń
w. Kostomłoty 57
tel. (83) 375-51-17


O. ihumen Ambroży (Adam Godun) urodził się 24 stycznia 1966 r. w Siemiatyczach w rodzinie Serafina i Luby. Ukończył Technikum Leśne w Białowieży (1987), Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1989) i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2000).

Po ukończeniu seminarium 3 sierpnia 1989 r. wstąpił do męskiego monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 3 grudnia 1991 r. przyjął postrzyżyny w riasofor, a następnego dnia święcenia diakońskie z rąk biskupa lubelskiego i
chełmskiego Abla.

W latach 1991-1992 prowadził zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego oraz pełnił funkcję intendenta i kierowcy w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej.
26 września 1992 r. przyjął postrzyżyny małej schimy otrzymując imię mnisze w cześć św. Ambrożego z Optiny, a następnego dnia święcenia kapłańskie z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.

W latach 1996-1999 był nauczycielem Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Kursów Psalmistów i Dyrygentów Chórów Cerkiewnych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

W latach 1999-2003 znajdował się w składzie braci męskiego monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu, trudniąc się florystyką oraz pracami poligraficznymi w monasterskiej drukarni.
Na południowe Podlasie powrócił w 2003 r., by po 60-ciu latach odnowić życie liturgiczne w Kostomłotach poprzez organizację męskiego domu zakonnego św. Serafina z Sarowa.

Od 2004 r. jest proboszczem parafii przymonasterskiej, a od 2005 r. nauczycielem katechezy w szkole w Kodniu. W latach 2007-2008 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii.

O. Ambroży jest autorem akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy przed Jej ikoną Turkowicką. W 2005 r. brał również udział w zespole redakcyjnym, który opracował akatyst męczennikom Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Za służbę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym krzyżem z ozdobami (2007).