dekanat chełmski

proboszcz
ks. prot. Tomasz Łotysz
w. Horostyta 85
22-205 Wyryki
tel. (82) 591-48-92

email: lotysta@wp.pl

Ks. Tomasz Łotysz urodził się 29 stycznia 1979 r. w Białymstoku. Dzieciństwo spędził w Mieleszkach koło Gródka. Przez kila lat uczestniczył w dziłalności koła Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce przy parafii w Gródku, a przez rok był członkiem Zarządu Bractwa Diecezji Białostocko−Gdańskiej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gródku, kontynuował naukę w Technikum Przemysłu Spożywczego w Białymstoku, które ukończył w 1999 r. W tym samym roku podjął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Ukończył je w 2002 r. Dalszą naukę kontynuuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Święcenia diakońskie (28 września 2003) i kapłańskie (09 października 2003) przyjął z rąk Jego Ekscelencji Abla, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego. 12 października br. rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.