2011 V 10
Donieck: Jubileuszowe uroczystości metropolity Hilariona
W sobotę 7 maja br. w Doniecku metropolita doniecki i mariupolski Hilarion uroczyście obchodził jubileusz swojego 60-lecia. Uroczystość w katedrze Przemienienia Pańskiego zaszczycił swą obecnością Jego Świątobliwość Cyryl patriarcha moskiewski i całej Rusi, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego metropolita Włodzimierz oraz 27 biskupów. Wśród zaproszonych gości był również arcybiskup lubelski i chełmski Abel, któremu asystował ks. prot. Mirosław Wiszniewski. W uroczystościach uczestniczyło liczne grono duchowieństwa Donabasu liczni przedstawiciele władz administracyjnych oraz dziesiątki tysięcy wiernych Cerkwi Prawosławnej. Władyka Hilarion od 16 zarządza diecezją doniecko – mariupolską, a owoce jego posługi arcypasterskiej są wszędzie zauważalne. Wysoką ocenę działalności apostolskiej metropolity Hilariona wyraził w swoim słowie patriarcha Cyryl. Jego Świątobliwość podkreślił, że w czasach systemu totalitarnego Donbas był polem bardzo trudnej pracy fizycznej, będąc jednocześnie pustkowiem duchowym. Z momentem przejęcia duchowego przewodnictwa nad diecezją przez władykę Hilariona rozpoczął się renesans życia Cerkwi Prawosławnej, pięciokrotnie wzrosła liczba świątyń a wewnętrzne życie Cerkwi zaczęło rozkwitać. Obecnie w samym Doniecku posługę duszpasterską niesie 250 duchownym w 70 świątyniach. Oprócz świątyń szpitalnych bądź uczelnianych są to nowe obiekty wzniesione w ostatnim piętnastoleciu. W regionie Donbasu funkcjonuje obecnie ponad 700 nowowybudowanych świątyń, w których licznie uczestniczy w życiu liturgicznym przede wszystkim młode pokolenie. Za zasługi dla rozwoju Cerkwi Jego Świątobliwość odznaczył Jubilata Orderem Św. Sergiusza z Radoneżu I stopnia oraz podarował władyce nabór biskupi (krzyż i dwie panagije). Od minionego roku metropolita Hilarion dostąpił zaszczytu noszenia drugiej panagii. (panagija – medalion z wizerunkiem Bogarodzicy). Zasługi władyki Hilariona wielokrotnie były wymieniane przez lokalnego zwierzchnika UCP metropolitę Kijowskiego Włodzimierza, pierwszą damę Ukrainy p. Ludmyłę Janukowycz, Gubernatora Doniecka jak też licznych parlamentarzystów i innych zaproszonych gości. Przodkowie władyki Hilariona urodzili się na Chełmszczyźnie we wsi Grodysławice k/Tomaszowa Lubelskiego, 20 km od Turkowic. Rodzice zostali wysiedleni na Radziecką Ukrainę w 1945 r. jak większość lokalnej społeczności prawosławnej. Metropolita Hilarion jest wielkim patriotą regionu swoich przodków, podtrzymując żywy kontakt z diecezją lubelsko – chełmską i jej arcybiskupem Ablem. Najlepszym świadectwem tego związku z Chełmszczyzną jest fakt, iż jedna z nowych cerkwi w centrum diecezjalnym został poświęcona Turkowickiej Ikonie Matki Bożej, wszyscy goście uczestniczący w uroczystościach jubileuszowych otrzymali w darze ikonki Matki Bożej Turkowickiej specjalnie wykonanej na tą uroczystość a hierarchowie jubileuszową Panagiję również z wizerunkiem Turkowickiej Bogarodzicy. Arcybiskup Abel składając życzenia podarował władyce Jubilatowi ikonę św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej z cząsteczką św. Relikwii. W gronie świętych adorowana jest postać św. Męczennika Mikołaja (Borowika), który był bezpośrednio spokrewniony z rodzicami władyki Hilariona. Odwiedzając cerkiew Ikony Matki Bożej Turkowickiej w Doniecku władyka Abel darował Ikonę Turkowickiej Bogarodzicy. Władyka Hilarion bardzo sentymentalnie odniósł się do wizyty ordynariusza diecezji lubelsko – chełmskiej w Doniecku, przekazując upominki dla turkowickiego monasteru. Dla władyki Abla pozostaną to niezapomniane chwile triumfu duchowej radości, kiedy to swoista kultura duchowa diecezji lubelsko – chełmskiej jest promowana w dostojny sposób w dalekim Donbasie.
ks. Mirosław Wiszniewski