2022 V 07
Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej i Ikony Matki Bożej Prehorylskiej
W poniedziałek 2-go maja br. hrubieszowska parafia uroczyście wspominała pamięć „Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej i Ikony Matki Bożej Prehorylskiej”.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Mirosław Wiszniewski z parafii Katedralnej w Lublinie w asyście duchowieństwa dekanatu Zamojskiego także Terespolskiego,  okolicznościową homilię wygłosił główny celebrans ks. mitrat Mirosław Wiszniewski. Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom,  gościom oraz duchowieństwu.

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest, co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600 – letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 V 1875 r. przez arcybiskupa Chełmskiego i Warszawskiego Leoncjusza. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.

Fot: Damian Kot
ks. Paweł Janiel