2021 X 30
Konferencja duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
30 października 2021 roku w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się konferencja duchowieństwa prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Spotkanie rozpoczęła św. Liturgia, której przewodniczył ks. Jan Jałoza, proboszcz parafii prawosławnej w Nosowie, w asyście ks. Michała Doroszkiewicza z Puław oraz ks. Mateusza Jaszczuka, wikariusza chełmskiej prokatedry. Podczas św. Liturgii obecny był ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja arcybiskup Abel. Śpiewał chór duchowieństwa. Z okolicznościową homilią do zgromadzonych duchownych zwrócił się ks. Mateusz Jaszczuk.

Kolejnym punktem konferencji były obrady w Centrum Diecezjalnym. Uroczystego otwarcia dokonał ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskup Abel. Hierarcha powitał duchownych oraz wprowadził w tegoroczną problematykę obrad.

Następnie wyznaczeni prelegenci przedstawili przygotowane referaty. Pierwszy z nich, pt. “Chełmska Ikona Matki Bożej, geneza historyczna w kontekście dnia dzisiejszego” wygłosił ks. prot. Jarosław Szczur, proboszcz prokatedralnej parafii pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Duchowny omówił historię chełmskiej Hodegetrii oraz odniósł się do współczesnej specyfiki posługi wśród ludności prawosławnej na terenie chełmskiej parafii. Drugi referat na temat: “Eucharystia jako źródło nieśmiertelności w czasach pandemii” wygłosiła mniszka Eufalia z monasteru w Turkowicach.

Następnie obrady podsumował arcybiskup Abel. Jego Ekscelencja przedstawił zebranym nową, obszerną monografię naukową, przedstawiającą historię prawosławia na terenie dzisiejszej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz współczesne dzieje na przestrzeni trzydziestu lat.

Tegoroczna konferencja zakończyła się wspólnym obiadem i pamiątkowym zdjęciem.
ks. Korneliusz Wilkiel