2021 IX 15
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci Św. Symeona Słupnika
Według kalendarza juliańskiego Cerkiew Prawosławna 14 września zaczyna nowy rok liturgiczny a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie.

Świąteczna Boska Liturgia rozpoczęła się, o godz. 10.00 przewodniczył jej ks. mitrat Aleksiej Nikitiuk /proboszcz katedry w Włodzimierzu  Wołyńskikm/. Księdzu Aleksemu asystowało duchowieństwo: ks. mitrat  Aleksander Kondratienko, ks. mitrat Witold Charkiewicz, ks. mitrat Aleksiej Szaran, ks. prot Dmitrij Jarmoluk, ks. prot. Jan Kot, ks. prot. Michał Wasilczyk  który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. prot. Paweł Janiel.

Na zakończenie liturgicznych obchodów naszego święta proboszcz  hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną  modlitwę, szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów z kraju  oraz pielgrzymów z Ukrainy którzy po raz pierwszy przybyli do  Dołhobyczowskiej świątyni od czasów pandemii za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice przybyli na nasze święto z diecezji  Włodzimiersko – Kowelskiej.

Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali  zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany  przez parafię.

Fot: Damian Kot
ks. Paweł Janiel