2020 X 07
30. rocznica święceń kapłańskich ks. mitrata Andrzeja Łosia

W dniu 7 października w lubelskiej katedrze Przemienia Pańskiego po Boskiej Liturgii duchowieństwo pozdrowiło Sekretarza Diecezji ks. mitrata Andrzeja Łosia, Dziekana Okręgu Lubelskiego z 30 rocznicą święceń kapłańskich.


Po za zakończonej Liturgii Eucharystycznej sprawowanej przez Jubilata ze słowem pozdrowień zwrócił się arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, zaś duchowieństwo świątyni katedralnej przyłączyło się do życzeń wręczając ks. mitratowi Andrzejowi bukiet 30 róż. Do pozdrowień dołączyła również Rada Parafialna i parafianie w osobach Starosty cerkiewnego Andrzeja Bojko oraz Konstantego Frączka. Na zakończenie kler parafii katedralnej odśpiewał Jubilatowi melodyjne „mnogaja leta”.


Fot. Tymoteusz Kozka

ks. Jerzy Łukaszewicz