2020 VI 15
Dzień pamięci Świętych Męczenników ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

14 czerwca 2020 r., w I Niedzielę po pięćdziesiątnicy - Wszystkich Świętych - w prokatedralnej Cerkwi p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

 

Niedzielne, świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się Akatystem ku czci Śww. Męczenników, który sprawowali ks. Jan Łukaszuk proboszcz parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Bończy oraz ks. Michał Doroszkiewicz proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny w Puławach.

 

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia, której przewodniczył ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Abp Abel.

 

Tegoroczne obchody były szczególne, ponieważ ze względu na wprowadzony stan epidemii i zamknięcie granic nie mogli być obecni pielgrzymi z Ukrainy, którzy każdego roku przyjeżdżali aby oddać cześć swoim przodkom, którzy byli mieszkańcami Chełmszczyzny i Podlasia i oddali swoje życie za to, że byli prawosławni.

 

Podczas Małego Wejścia Abp Abel odznaczył kolejnymi nagrodami kapłańskimi przyznanymi przez Święty Sobór Biskupów PAKP – ks. Marcina Gościka, wikariusza parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej (palicą) oraz ks. Dariusza Wasiluka, proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim (protojerestwem).

 

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się tradycyjna świąteczna procesja z relikwiami św. męczennika Sergiusza Zaharczuka. Następnie głos zabrał Abp Abel, dziękując wszystkim za udział w tym bardzo ważnym dla ziemi chełmskiej święcie. Hierarcha wyraził wdzięczność dla proboszcza parafii – ks. Jarosława Szczura, za aktywną pracę i zaangażowanie w rozwój Chełmskiej społeczności parafialnej.

 

Na zakończenie ze słowem do wszystkich zebranych zwrócił się proboszcz parafii. Duchowny podziękował w pierwszej kolejności dla Abp Abla za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie świątecznym nabożeństwom. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również pod adresem duchowieństwa oraz wiernych.

 

fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Korneliusz Wilkiel