2020 III 12
Dar dla monasteru w Turkowicach

10 marca 2020 r. po zakończeniu uroczystej panichidy w Sahryniu, pielgrzymi z Ukrainy (Włodzimierz Wołyński, Łuck) oraz z niemalże wszystkich parafii prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, udali się do ostoi duchowej diecezji – monasteru w Turkowicach.

 

Głównym celem wizyty w monasterze było wniesienie ikony Najświętszej Bogurodzicy „Trójręka” (Trojeruczyca) oraz modlitwa słowami Akatystu przed nową ikoną. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczyło trzech hierarchów – ordynariusz diecezji Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla – metropolita Włodzimierz z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, w asyście licznie przybyłych duchownych z Ukrainy oraz Polski. Podczas nabożeństwa śpiewał chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka na Ukrainie pod kierunkiem Marii Wisłockiej. Po zakończeniu Akatystu z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Paisjusz. Hierarcha przedstawił historię ikony oraz związaną z ikoną postać św. Jana z Damaszku. Podczas nabożeństwa wznoszona była gorliwa modlitwa za ofiarodawców i dobroczyńców monasteru.

 

Ikona Najświętszej Bogurodzicy „Trójręka” (Trojeruczyca), która wniesiona została do monasteru w Turkowicach, napisana została w skicie, pw. św. Mikołaja Bourazery, gdzie od 32 lat posłuszanije niesie syn Podlaskiej Ziemi – o. Gabriel Hagioryta. Ikona została poświęcona w Serbskim Monasterze Hilandar przy oryginalnej – słynącej cudami – ikonie Bogurodzicy „Trójręka”. Darczyńcami ikony są znani mecenasi prawosławnej dobroczynności Konstanty i Alla Szawel.

 

Należy również wspomnieć, iż tegoroczna akcja „Wspólne dzieło” – została zorganizowana na rzecz rozbudowy Monasteru w Turkowicach. Zawdzięczając wielkiej ofiarności prawosławnych wiernych są widoczne efekty prowadzonych prac. Wspomniane postępy przy rozbudowie, mogli zobaczyć pielgrzymi będący uczestnikami opisywanych uroczystości. Mimo tego, iż wraz z niedzielą Triumfu Prawosławia miało miejsce podsumowanie akcji „Wspólne dzieło”, potrzeby nadal są wielkie i siostry zwracają z prośbą o dalszą pomoc. Ofiary, które dotychczas wpłynęły pozwoliły na zakup niezbędnych materiałów oraz są na bieżąco wykorzystywane na opłacаnie wykonanych już prac. Rok temu – 23 marca 2019 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Cerkwi p.w. Św. Paraskiewy, na dzień dzisiejszy zaszalowany jest strop cerkwi, zakończone jest zalewanie betonem stropu oraz przygotowana jest kopuła. Na jedno ze świąt monasteru (Piątek Paschalny – Święto Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”), planowane jest poświęcenie Krzyża na kopule świątyni. Imiona ofiarodawców są skrupulatnie spisywane i odczytywane podczas nabożeństw monasterskich. Owe zapiski umieszczone również zostaną w kuli pod Krzyżem, który będzie na kopule i mamy nadzieje, że zostaną tam do powtórnego przyjścia Zbawiciela. W budowie również jest korpus monasterski, który niezbędny jest do normalnego funkcjonowania monasteru.

 

Na te wszystkie prace potrzebne są ogromne nakłady finansowe, które siostry mogą pokryć tylko dzięki dobrowolnym ofiarom wiernych.

 

Konto monasteru:
PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819,

Monaster Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice 133,

E-mail: monaster.turkowice@gmail. com,
tel. 519-803-932 oraz 502-659-828.

 

Fot: protd. Wadim Szczemburski, Dmytro Pokhyliuk

ks. Korneliusz Wilkiel