2019 X 26
Wigilia święta Lubelskiej Ikony Bogarodzicy

Parafianie katedralnej parafii prawosławnej w Lublinie w sobotnie popołudnie zgromadzili się w najstarszej w Polsce świątyni, aby jak każdego roku w ostatnią niedzielę października świętować i zanosić błagania przed Lubelską Ikoną Matki Bożej.

 

Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Metropolita Lwowski i Galicki Filaret, któremu asystowali Ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej arcybiskup Abel oraz władyka przemyski i gorlicki arcybiskup Paisjusz. Licznie zgromadziło się duchowieństwo z Polski i sąsiedniej Ukrainy oraz wierni lubelskich parafii.

 

Świętowanie Lubelskiej Ikony Bogarodzicy ma swoją kilkusetletnią tradycję. Fundator cerkwi Książę Konstanty Ostrogski uczestnicząc w 1633 r. w poświeceniu lubelskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego ofiarował świątyni ikonę Matki Bożej, która pochodziła z czasów misji cyrylo-metodiańskiej. Przez kolejne stulecia wierny prawosławny lud Lubelszczyzny wyśpiewuje w uwielbianiu „...jegoże nasledijem pierwouczytielej słowieńskich, gradu Lublinu darowała jesi.”

Będzie nam wszystkim niezmiernie miło, kiedy w dniu jutrzejszym podczas Boskiej Liturgii Eucharystycznej ponownie przed obliczem Ikony Matki Bożej spotkamy się, aby w skupieniu modlitewnym przeżyć pełnię duchowej uczty.

 

Zapraszamy serdecznie


fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Mirosław Wiszniewski