2019 X 22
Zamość: Uroczystości ku czci św. Romana

19 października 2019 r. w Parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Zamościu, miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci św. Romana Wyznawcy. Październikowe święto zamojskiej społeczności parafialnej połączone było z inauguracją roku akademickiego w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

 

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel, w asyście duchowieństwa dekanatu zamojskiego, oraz chełmskiego.

 

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii, hierarcha dokonał poświęcenia mozaiki patrona świątyni – św. Mikołaja Cudotwórcy. Poświęcenie mozaiki odbyło się w związku jubileuszem 30 - lecia restytuowania diecezji lubelsko-chełmskiej. Zamojska cerkiew była jedną z pierwszych wyświęconych w diecezji. Mozaika ta, została ofiarowana przez Sławomira i Annę Chudoba - sympatyków parafii i zostanie umieszczona na dzwonnicy nad bramą wejściową.

 

Podczas Małego Wejścia, zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP, Abp Abel nagrodził proboszcza Parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Zamościu, ks. Witolda Charkiewicza – Mitrą. Władyka podkreślił, iż o. Witold był jednym z pierwszych duchownych, którzy otrzymali Sakrament Kapłaństwa w prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej.


Po odczytaniu fragmentów Listu Apostolskiego, oraz Ewangelii, ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. Jarosław Szczur – proboszcz prokatedralnej parafii p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie.


Stało się już tradycją, iż w dniu pamięci św. Romana prawosławni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, modlą się za pomyślność w nowym roku akademickim. W związku z powyższym swoją obecnością zaszczycili zamojską parafię przedstawiciele władz uczelni. Również podczas nabożeństwa obecny był poczet sztandarowy uczelni. Z ramienia Cerkwi Prawosławnej duszpasterzem akademickim w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest ks. Witold Charkiewicz.


Na zakończenie ze słowem do wiernych zwrócił się Abp Abel, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność. Wszyscy obecni na nabożeństwie, podchodząc do Krzyża pozdrawiali ks. proboszcza z jubileuszem 30-lecia kapłaństwa, dziękując za jego oddaną posługę duszpasterską na ziemi Zamojskiej.

 

Fot: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

ks. Korneliusz Wilkiel