2019 IX 21
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci Św. Symeona Słupnika

Według kalendarza juliańskiego Cerkiew Prawosławna 14 września zaczyna nowy rok liturgiczny a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie (parafia Hrubieszów).


Świąteczna Boska Liturgia rozpoczęła się, o godz. 10.00 przewodniczył jej ks. mitrat Aleksiej Nikitiuk /rektor szkoły dyrygentów w Włodzimierzu Wołyńskikjm/. Księdzu Aleksemu asystowało duchowieństwo: ks. Ihumen Makary /Hrynaszkiewicz/ z klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. mitrat Witold Charkiewicz, ks. mitrat Aleksiej Szaran, ks. prot Siergiej Zozul, ks. prot. Jan Kot, ks. Bohdan Hnatiuk i ks. Paweł Janiel oraz ks. hierodiakon Jarosław /Bałło/ z klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Po Liturgii odsłużony został Molebień, w którym wszyscy wznieśliśmy dziękczynne modlitwy szczególnie za Ordynariusza Arcybiskupa Abla, za miniony rok liturgiczny i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Symeona Słupnika na następujący rok.


Na zakończenie liturgicznych obchodów naszego święta proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę władzom samorządowym, służbom mundurowym, pielgrzymom, wiernym, sympatykom naszej parafii oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów, którzy przybyli z diecezji Włodzimiersko – Kowelskiej /Ukraina/ za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice przybyli do Dołhobyczowskiej świątyni.


Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

Fot: Damian Kot

ks. Paweł Janiel