2019 VI 16
Sosnowica: Uroczystości świąteczne na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim

Jedną z najbardziej okazałych pod względem architektonicznym cerkwi w Polsce, jest zabytkowa świątynia pw. św. św. app. Piotra i Pawła w Sosnowicy na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. W ubiegłym roku w uroczystość ku czci apostołów sprawowana była uroczysta Boska Liturgia po długoletnim remoncie tego pięknego obiektu, gdy został mu przywrócony pierwotny stan zawdzięczając środkom europejskim RPO, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Funduszu Kościelnego. Z wyposażenia świątyni dokonano renowacji między innymi ozdobne ramy na ikony (kioty), które zostały ofiarowane tej świątyni przez św. Jana z Kronsztadu.

 

W piątek 14 czerwca br. z okazji rocznicy kanonizacji św. Jana Kronsztadzkiego (14 czerwca 1990 r.) sprawowana była uroczysta Boska Liturgia. Do sosnowickiej świątyni przybyli: Metropolita Żytomirski i Nowogród Wołyński Nikodem, Ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Abel, przełożony męskiego monasteru w Tryhorach k/Żytomierza archimandryta Galakcjon, licznie zgromadzeni duchowni archidiecezji warszawsko – bielskiej i lubelsko – chełmskiej oraz pielgrzymi z Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Na zaproszenie ks. proboszcza z Horostyty obecni byli Starostowie Powiatu Parczewskiego i Włodawskiego, Wójtowie Gminy Sosnowica, Dębowa Kłoda oraz Podedwórza, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Poleskiego Parku Narodowego.

 

W swoim słowie po czytaniu lekcji Ewangelii władyka Abel przedstawił postać świętego Jana Siergijewa. Wspomniał związki świętego z Diecezją Chełmską. Często odwiedzał on Leśniański Monaster a następnie przygotował miejsce dla leśniańskich mniszek w swoim monasterze św. Jana Rylskiego w Petersburgu. Nie wszyscy mogli zrozumieć intencje świętego. W 1915 r. część mniszek leśniańskich osiedliła się właśnie w tym wzniesionym na prośbę  św. Jana domu. Władyka podkreślił, że cerkiew czci św. Jana z Kronsztadu jako cudotwórcę, który siłą swojej modlitwy potrafił leczyć choroby cielesne oraz doprowadzać do odnowy duchowej grzesznego człowieka.

 

Podczas tradycyjnej procesji wokół świątyni został poświęcony pamiątkowy krzyż z tablicą upamiętniającą śp. ihumena Mitrofana (Budźko), proboszcza parafii prawosławnej we Włodawie w latach 1970-1979, który bezpośrednio przyczynił się do ocalenia sosnowickiej cerkwi. W dość skomplikowanym okresie przeprowadził on remontowe prace zabezpieczające tej świątyni, zawdzięczając czemu ta piękna świątynia mogła odzyskać swój pierwotny stan.

 

Na zakończenie władyka Abel podziękował Metropolicie Nikodemowi z Żytomierza na Ukrainie, Namiestnikowi Monasteru w Tryhorach, oficjalnym gościom, duchowieństwu a szczególnie pielgrzymom i chórowi pod kierownictwem horostyckiej matuszki Agnii.

 

Władyka Nikodem podziękował arcybiskupowi Ablowi za zaproszenie oraz wyraził szczególne słowa wdzięczności za stanowisko PAKP w stosunku do spraw cerkiewnych, które w ostatnich miesiącach są tak istotne dla życia Prawosławia na Ukrainie.

 

Fot. Viktor Gorenko, zhytomyr-eparchy.org

 

ks. Mirosław Wiszniewski