2019 IV 18
Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

 17 kwietnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w parafii p.w. św. św. równych Apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.

 

Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły się odczytaniem, przez spowiednika ks. prot. Andrzeja Pugacewicza, modlitw przed sakramentem świętej Spowiedzi. Po ich przeczytaniu dziekan zwrócił się ze słowem do zebranych, w którym w szczególny sposób podkreślił, iż podstawą zachowania duszy w odpowiedniej duchowej kondycji, jest świadomość własnej grzeszności. Grzech jest chorobą, z którą każdy żyjący w doczesnym świecie człowiek może walczyć, dzierżąc w swych dłoniach oręż pokajanija.


Najważniejszym punktem była Święta Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów celebrowana przez dziekana okręgu – ks. prot. Andrzeja Pugacewicza przy asyście czterech duchownych: ks. prot. Jana Kulika, ks. prot. Sławomira Kochana, ks. Jana Jałozy oraz
ks. Michała Doroszkiewicza. Podczas nabożeństwa śpiewało trio w składzie: ks. Gabriel Białomyzy, lektor Arkadiusz Romaniuk, pod przewodnictwem wikariusza parafii p.w. św. św. równych apostołom Cyryla i Metodego - ks. prot. Marcina Gościka. Z okolicznościowym słowem do zebranych zwrócił się proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Siedlcach – ks. prot. Sławomir Kochan. Kaznodzieja w swej homilii, powołując się na duchowy autorytet św. Jana Klimaka w szczególny sposób nawiązał do modlitwy, w której nie ilość wypowiadanych słów, lecz często jakość wypływająca z jednego, posiada ten właściwy, zbawienny dla człowieka wymiar: „Wiele słów w modlitwie prowadzi do roztargnienia w umyśle i napełnia go mnogością obrazów. Jedno słowo właśnie, zwrócone ku Bogu, skupia umysł w Jego obecności”.


Na zakończenie liturgii ks. prot. Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim za wspólne uczestnictwo w świętych Tajemnicach Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Po liturgii zrobiono pamiątkowe zdjęcie.


Ostatnim punktem rekolekcji był obiad, na którym dziekan okręgu bialskopodlaskiego ks. prot. Andrzej Pugacewicz wygłosił referat na temat: „Tolerancja religijna we współczesnym świecie”. W swym wystąpieniu ksiądz dziekan wskazał na meritum problemu, którego podstawą jest brak tolerancji dla drugiego człowieka, którego ja woła o akceptację we współczesnym, podzielonym na gruncie religijnym świecie.


Duchowni powrócili do swych obowiązków życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt Paschy Chrystusowej.

 

Fot. Autor

ks. Gabriel Białomyzy