2018 X 05
Jubileusz 1000-lecia Prawosławnego arcybiskupstwa Ochrydzkiego w Macedonii

W niedzielę 30 września arcybiskupstwo Ochrydzkie, będące autonomiczną jednostką Patriarchatu Serbskiego, świętowało piękny jubileusz 1000 lecia swojego istnienia. Na tę uroczystość udał się arcybiskup lubelski i chełmski Abel w asyście ks. Andrzeja Łosia – proboszcza parafii katedralnej w Lublinie oraz Andrzeja Bojko – starosty świątyni katedralnej.

 

Arcybiskupstwo Ochrydzkie w łonie Prawosławnego Patriarchatu Serbskiego przeżywa w dzisiejszych czasach ogromny problem. Władze Republiki Macedonii nie uznają istnienia kanonicznej struktury Kościoła Prawosławnego będącego w łączności eucharystycznej ze wszystkimi Lokalnymi Kościołami. Oficjalnie uznawany jest natomiast niekanoniczny Macedoński Kościół Prawosławny, który oddzielił się od Patriarchatu Serbskiego w 1967 roku.

 

Zwierzchnik kanonicznej struktury, arcybiskup Ochrydzki i metropolita Skopie Jan był wielokrotnie więziony przez administrację rządową. Obecnie wraz z trzema urzędującymi kanonicznymi biskupami nie zważając na trudne okoliczności wraz z duchowieństwem i kilkutysięczną grupą wiernych dają świadectwo kanoniczności Świętego Prawosławia. Właśnie w takich skomplikowanych okolicznościach ta kanoniczna autonomiczna jednostka Patriarchatu Serbskiego stanęła na wysokości zadania, aby dać świadectwo Jubileuszu 1000 lecia Arcybiskupstwa Ochrydzkiego.

 

Uroczystościom liturgicznym przewodniczył arcybiskup Jan, któremu asystowało 11 biskupów wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem oraz gronem kilkuset wiernych. Uroczystości miały miejsce w południowej części kraju w stauropigialnym monsterze św. Jana Złotoustego na Nowym Polu w sąsiedztwie miasta Bitola. Monaster ten jest jednocześnie siedzibą arcybiskupa Jana. Wśród zaproszonych gości był arcybiskup lubelski i chełmski Abel z Polski oraz biskup sumperski Izajasz z Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowackich. Boska Liturgia sprawowana była na dziedzińcu budującego się monasteru. Na zakończenie Boskiej Liturgii do zgromadzonych wiernych ze słowami homilii zwrócił się metropolita Amfilochiusz z Czarnogóry.

 

Po nabożeństwie wszyscy zebrani, duchowieństwo i wierni uczestniczyli w krótkiej konferencji wsłuchując się w słowa arcybiskupa Jana, który mówił o dziedzictwie duchowym św. św. Klemensa i Nauma, apostołów Ziemi Macedońskiej, w aspekcie dzisiejszych problemów funkcjonowania kanonicznej Cerkwi Macedońskiej. Następnie prof. Angelika Delikari z Archeologicznego Uniwersytetu w Salonikach przedstawiła średniowieczną historię słowiańskich narodów na Bałkanach zwracając szczególną uwagę na chrześcijańską formację Macedonii.

 

Następnego dnia delegacja z Polski miała możliwość zwiedzenia monasteru św. Nauma oraz katedralnej cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej w Ochrydzie pochodzących z Xw. Niestety oba te znaczące ośrodki dziedzictwa duchowego nie są we władaniu struktur cerkiewnych, a są jedynie turystycznymi obiektami otwartymi dla licznych turystów.

 

Arcybiskup Abel w swoich słowach pozdrowień solidaryzował się z kanoniczną prawosławną Cerkwią w Macedonii, przekazując przy tym pozdrowienia dla arcybiskupa Jana, hierarchów i wiernych od Zwierzchnika naszej Cerkwi, Metropolity Sawy, episkopatu, duchowieństwa i wiernych z Polski.

 

Uroczystości jubileuszu zakończyły się krótkim występem folklorystycznym, oraz koncertem chórów cerkiewnych prezentujących cerkiewny śpiew bizantyjski, greckiego z Dramy oraz zespołu męskiego z Belgradu. Oba te chóry śpiewały podczas uroczystej świątecznej niedzielnej Boskiej Liturgii.


Fot. Andrzej Bojko

ks. Andrzej Łoś