2017 VI 12
Chełm: Ku czci Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

Już po raz 14. ziemia chełmska w swoim książęcym grodzie Chełm świętuje pamięć św. św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. W sobotnie popołudnie 10 czerwca do chełmskiej cerkwi prokatedralnej przybyli pierwsi pielgrzymi: piesza pielgrzymka młodzieżowa z Włodawy, organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz grupa pielgrzymów z Warmii i Mazur, parafii prawosławnej z Mrągowa wraz ze swoim proboszczem ks. Jarosławem Kuprianiukiem. Całonocnemu Czuwaniu przewodniczył arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, któremu asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo.


W niedzielny poranek do Chełma przybyły kolejne grupy pielgrzymów z Ukrainy, dawni przesiedleńcy z Chełmszczyzny zintegrowani w Towarzystwie „Chołmszczyna”, obecnie zamieszkujący na Wołyniu w Kowlu, jak też na Galicji, we Lwowie i Sokalu. Przybyli do Chełma także parafianie lubelskich parafii oraz wierni parafii nadbużańskich na Południowym Podlasiu. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył władyka Abel, któremu asystowało 15 duchownych.


W homilii skierowanej do wiernych arcybiskup mówił o znaczeniu niedzieli Wszystkich Świętych w życiu Cerkwi, szczególną uwagę zwracając na męczenników naszych czasów, do których zalicza się właśnie Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.


Mówiąc o golgocie ziemi chełmskiej władyka odniósł się do 70. rocznicy tragicznej w skutkach akcji „Wisła”. Arcypasterz podzielił się refleksją o trudnych momentach przesiedleń w ramach akcji „Wisła”, gdzie często dochodziło do przelewu krwi, a cierpienie, ból i łzy były codziennością. Na nich zrodziło się nowe życie eklezjalne Świętego Prawosławia. Arcybiskup Abel porównał wkład ofiar akcji „Wisła” do działalności apostolskiej, która stała się paradoksem dla dzisiejszych czasów. Nowa emigracja tak licznie przybywająca do Polski ma już przygotowany grunt, aby kontynuować swoją rodzimą tradycję prawosławną, gdzie na „Ziemiach Odzyskanych” prawie każdy ośrodek miejski ma urządzoną i funkcjonującą świątynię prawosławną.


Na zakończenie władyka Abel podziękował wszystkim uczestnikom święta. Na prośbę arcybiskupa Jakuba z diecezji białostocko-gdańskiej na ręce proboszcza parafii prawosławnej w Mrągowie arcybiskup Abel błogosławił cząstkę św. relikwii św. męczennika Sergiusza (Zaharuka) z grona św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

 

Fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Andrzej Łoś