2016 XII 13
Puławy: otwarcie wystawy pt. Cerkwie Polski Wschodniej

8 grudnia w Galerii Inter Libros przy Bibliotece Miejskiej w Puławach miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej przedstawiającej świątynie prawosławne wschodniej Polski.


Wystawa prezentuje cerkwie Chełmszczyzny i Podlasia oraz życie liturgiczne wiernych. Na licznych fotografiach  eksponowane są świątynie parafii prawosławnych m.in. w: Dołhobyczowie, Hrubieszowie, Białymstoku, Hajnówce, Kleszczelach, Białowieży. Autorką wystawy jest Krystyna Szymańska.


Podczas uroczystości ze słowem wprowadzającym do zebranych zwrócił się ks. Jarosław Szczur, proboszcz puławskiej parafii prawosławnej. Duchowny opowiedział o głównych cechach architektury prawosławnej w Polsce oraz specyfice fotografii sakralnej.
Wystawę można oglądać do 10 stycznia 2017 roku.


Fot: K. Żaczek

Katarzyna Koev