проектна та реставраційна група
Проектна група була створена з метою вчасної реалізації робіт, що виконуються на ремонтованих об’єктах у Щебрешині та Довгобичеві. До її складу входять представники інвестора, реставраторів, інспекторів нагляду за будівництвом, а також виконавців ремонтно-будівельних та реставраційних робіт. Завданням створеної групи є співпраця для правильного і якнайкращого виконання ремонтно-будівельних робіт, запланованих у рамках проекту PL0242 «Реставрація старовинних церков у Люблинсько-Холмській православній єпархії. Щебрешин. Довгобичів. Етап ІІ». Частота зустрічей групи, які відбуваються раз на місяць, сприяє поточному розв’язанню сумнівів, що постають у процесі робіт. Це дозволяє вчасно і ефективно реалізовувати план запланованих дій. Міжнародна проектна група, до складу якої, крім зазначених вище членів проектної групи, також входять представники Норвезького інституту культури, організує свої збори раз на квартал, але не рідше, ніж раз на півроку. За процесом повернення давньої величі обом ремонтованим церквам також слідкує Міжнародна реставраційна група. До її складу з польського боку входять представники Воєводського управління охорони пам’яток (Представництва в Замості) та виконавці реставраційних робіт. Норвезького партнера проекту репрезентують представники Норвезького інституту культури і національного надбання.