Cerkiew św. Archistratega Michała, obecnie kościół katolicki.