Zabudowania klasztoru św. Antoniego Peczerskiego.
 
Oświęcenie wody w dniu święta parafialnego.
cerkiew refektarzowa
cerkiew refektarzowa

 
Klasztor św. Antoniego Peczerskiego.