Cerkiew św. Trójcy.
Dla stacjonującego w mieście 71. Bielejewskiego Pułku Piechoty wybudowano standardową wojskową cerkiew. Budynek stał pośród zabudowań koszarowych. Cerkiew wyświęcono 10 lipca 1909 roku. W 1920 roku cerkiew przeznaczono na kościół garnizonowy. Całkowita przebudowa nastąpiła w latach 1936-1937. Wtedy usunięto wszystkie elementy charakterystyczne dla cerkwi. Obecnie jest to kościół katolicki parafii Matki Boskiej Różańcowej.

 

Cerkiew parafialna św. Męczennicy Carycy Aleksandry.
W budynku Instytutu Wychowania Panien wyświęcona 19 sierpnia 1844 roku. Cerkiew istniała do momentu ponownego przeniesienia Instytutu w 1862 roku do Warszawy. Wyposażenie (100 cerkiewnych przedmiotów) przekazano do cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie oraz do cerkwi w I Warszawskim Gimnazjum(47 cerkiewnych przedmiotów). W cerkwi z uwagi na rozmiar (1 sążeń) pozostały 4 ikon ewangelistów: Pawła, Piotra, Jana i Andrzeja. Ponownie otwarta 20 listopada 1871 roku jako cerkiew Opieki Matki Bożej w budynku mieszczącego Instytut Rolnictwa i Leśnictwa. Ikonostas rzeźbiony w drewnie w stylu korynckim, pozłacany został przeniesiony z pałacowej cerkwi w majątku Paskiewicza w Dęblinie. Pomiędzy głównym budynkiem instytutu a stawem wzniesiono dzwonnicę z 7 dzwonami.

 
Cerkiew parafialna św. Męczennicy Carycy Aleksandry.


 
Cerkiew prawosławna po przebudowie na kościół katolicki.

Wnętrze cerkwi garnizonowej.
Wnętrze cerkwi garnizonowej.

 
Cerkiew św. Trójcy. Obecnie jest to kościół katolicki parafii Matki Boskiej Różańcowej.