Cerkiew św. Trójcy z 1875 roku w budynku kościoła św. Anny wzniesionego w latach 1629 - 1636. Po I wojnie światowej ponownie kościół katolicki.
 
Dzwonnica rozebranej cerkwi pw. Św. Michała w Kodniu, zbudowana w drugiej połowie XV wieku. Zachowała się do naszych dni