Kaplica

Kaplica na miejscu cerkwi Przemienienia Pańskiego z 1725 roku. Rozebrana została cerkiew w 1888 roku z uwagi na jej stan techniczny

 
Pasieka klasztorna
 
Budynek szkoły klasztornej
pw. Ikony MB 'Gorejący Krzew' 
Prawosławnego  Żeńskiego  Monasteru  w  Wirowie
pw. Ikony MB 'Gorejący Krzew'
kaplica 
Kaplica na miejscu cerkwi Przemienienia Pańskiego z 1725 roku. Rozebrana została cerkiew w 1888 roku z uwagi na jej stan techniczny.
kaplica