Historia: Lublin - św. metr. Piotra (Mohyły)

Lublin jest zamieszkiwany przez wielowyznaniową i wielonarodościową społeczność. Parafia Prawosławna od wielu wieków również ma charakter wielonarodowościowy, gdyż obok Polaków środowiko prawosławne towrzą Ukraińcy i Białorusini. Ze względu na swoją liczebność, ale i aktywność oraz silne poczucie tożasmości narodowej na szczególną uwagę zasługuje mniejszość ukraińska. W momencie uruchomienia w 2003 roku w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ośrodka charytatywno-opiekuńczego - Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej w Lublinie - otwarto w nim również cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Przy światyni erygowano parafię pw. Św. Metropolity Piotra (Mohyły), która zachowuje tradycyjny liturgiczy kalendarz juliański.