Lublin - św. metr. Piotra (Mohyły)

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego
ul. G. Dolińskiego 1
20-127 Lublin
tel. (81) 444-41-61 
e-mail.: chresto-vozd@wp.pl

proboszcz:

ks. mitrat Mirosław Wiszniewski
ul. Walecznych 4 m 103
20-127 Lublin
tel. 502643233
email: e-mail:wiszniewski@live.com