Turkowice - Opieki Matki Bożej

Prawosławny Żeński Monaster
pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. +48 502659828  
e-mail: monaster.turkowice@onet.pl

Nr konta: Bank PKO SA 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

 


przełożona:

ihumenia Elżbieta (Krawczuk)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com

:

mniszka Joanna (Juhas)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com

:

mniszka Eufalia (Zołotariew)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com

:

mniszka Nikołaja (Aleksiejuk)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com

:

mniszka Zofia (Jeskova)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com

:

mniszka Paraskiewa (Jurczyk)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.com