Historia: Bończa - Opieki Matki Bożej

Pierwsze wzmianki o świątyni prawosławnej w Bończy pochodzą z archiwalnych dokumentów podatkowych z 1531 r. Wiadomym jest, że drewniana cerkiew wybudowana została w 1724 r. przez dziedzica Suchodolskiego. W 1878 r. rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni, którą konsekrowano w 1881 r. Po prowadzonych na bardzo szeroką skalę wysiedleniach ludności prawosławnej przez władze komunistyczne w ramach akcji "Wisła" w 1947 r. cerkiew była nieczynna przez blisko 10 lat. Dopiero w 1956 r. została erygowana Parafia Prawosławna w Bończy ze stałym proboszczem. W latach sześćdziesiątych w sąsiedztwie cerkwi wybudowano nową plebanię. Z powodu małej liczby wiernych poczynając od 1989 r. wspólnota prawosławna była obsługiwana przez duchowieństwo z Chełma, Hrubieszowa i Zamościa. W 2007 r. zakończono kolejny etap prac konserwatorskich bończańskiej zabytkowej cerkwi. Ponadto przeprowadzono kapitalny remont domu parafialnego, gdzie ponownie na stałe rezyduje proboszcz.

W 2006 r. w Wólce Kraśniczyńskiej została wybudowana cmentarna kaplica p.w. Zaśnięcia N.M.P, która jest filialną świątynią parafii w Bończy.