Historia: Sławatycze - Opieki Matki Bożej

Początki dziejów prawosławia w Sławatyczach sięgają początku XVI stulecia. Historyczne świątynie, jakie istniały na przestrzeni 500 letniej historii w Sławatyczach uległy zniszczeniu bądź spaleniu. Obecna cerkiew murowana o bardzo uroczej architekturze pochodzi z początku XX w. Usytuowana została ona na tzw. Górze Głodowej. Fundatorem świątyni był Bazyli Paschałow z Moskwy. Cerkiew uroczyście poświęcono w 1912 roku . Ta świątynia z sześcioła kopułami, wzniesiono w stylu bizantyjsko-eklektycznym, jest perłą architektury cerkiewnej. Ściany wykonano z nietynkowanej czerwonej cegły i wzbogacono otynkowanymi na biało dekoracyjnymi gzymsami, opaskami okiennymi, fryzami i pilastrami. Na zewnątrz świątynia jest ozdobiona złoconymi i malowanymi na blasze ikonami, umieszczonymi w specjalnych wnękach przy podstawie pokrycia dachowego. Ikony przedstawiają sceny z życia Jezusa Chrystusa. Wewnątrz cerkwi na szczególną uwagę zasługuje nietypowa architektura ikonostasu, gdzie na łuku nad carskimi wrotami umieszczono okrągłe ikony. Ciekawostką jest także układ wewnętrznych fresków, idealnie oddający przenikanie się w prawosławiu dwóch kultur:bizantyjsko–rzymskiej i ruskiej. Po lewej stronie przedstawiono świętych bizantyjskich z wczesnych lat chrześcijaństwa, zaś po prawej świętych Rusi Kijowskiej. Na szczególną uwagę we wnętrzu cerkwi zasługują dwie ikony z przełomu XVIII i XIX stulecia „Chrystus Pantokrator” i „Św. Mikołaj Cudotwórca”.

W programie burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r. uwzględniona była również sławatycka cerkiew. W jej obronie stanął duszpasterz kościoła rzymskokatolickiego (kościół mieści się vis a vis cerkwi). W konsekwencji barbarzyńskiej akcji "Wisła" po zakończeniu drugiej wojny światowej sławatycka świątynia opustoszała. Jej wnętyrze uległo całkowietj dewastacji. W pewnym momencie budynek służył nawet za szalet publiczny. I wtedy pewnej nocy 1950 r. w cerkwi pojawiła się niebywała jasność, widoczna nawet z odległości 10 km. To cudowne zjawisko zainspirowało proboszcza parafii rzymskokatolickiej do zorganizowania akcji oczyszczenia i zabezpieczenia świątyni. W 1956 r. społeczność prawosławna zaczęła powracać na ojczyste ziemie. Dzięki staraniom obecnego zwierzchnika naszej Cerkwi – metropolity Sawy cerkiew otwarto i ponownie wyświęcono w latach 60-tych XX w. Wznowiono sprawowanie nabożeństw pod duchową opieką mnichów z pobliskiego Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Od 1999 r. sławatycka cerkiew jest pod stałą opieką proboszcza.