Kobylany - Opieki Matki Bożej

w. Kobylany
21-540 Małaszewicze
tel. (83) 375-15-05

proboszcz:

ks. prot. Michał Ciuchaj
w. Kobylany
21-540 Małaszewicze
tel.: (83) 375-15-05