Lublin: program nabożeństw

6 sierpnia, sobota

1800 Całonocne czuwanie

 

7 sierpnia, Niedziela 8-а po Pięćdziesiątnicy.

Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy.

900 Święta Liturgia

 

13 sierpnia, sobota

1800 Całonocne czuwanie

 

14 sierpnia, Niedziela 9-а po Pięćdziesiątnicy.
Wspomnienie Wyniesienia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża. Św. św. męcz. siedmiu braci Machabeuszy, ich matki Salomei i nauczyciela Eleazara.
Początek postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

900 Święta Liturgia. Poświęcenie miodu

 

18 sierpnia, czwartek

1800 Całonocne czuwanie

        Poświęcenie owoców

 

19 sierpnia, piątek. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

    900 Święta Liturgia

      Poświęcenie owoców

 

20 sierpnia, sobota

1800 Całonocne czuwanie

 

21 sierpnia, Niedziela 10-tа po Pięćdziesiątnicy

900 Święta Liturgia

 

27 sierpnia, sobota

1800 Całonocne czuwanie

 

28 sierpnia, Niedziela 11-tа po Pięćdziesiątnicy.
ZAŚNIĘCIE PRZENAJŚWIĘTRZEJ BOGURODZICY

    900 Święta Liturgia

      Poświęcenie kwiatów