Zakończenie projektu renowacji 19 cerkwi prawosławnych
W Lublinie miała miejsce konferencja na zakończenie projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu,” w ramach której odrestaurowano 19 cerkwi prawosławnych na terenie czterech województw. Ten potężny projekt był realizowany od 2017 roku. Uzyskał wsparcie ponad 22 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Gospodarzem konferencji był JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, która była beneficjentem projektu, a gośćmi byli: JE Arcybiskup Paisjusz – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej, dr Jarosław Sellin – sekretarz stanu i główny konserwator zabytków, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski oraz Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Konferencja odbyła się 21 lutego 2022 roku w centrum diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Prezentujemy relację filmową z tego ważnego wydarzenia.