Фундація Діалог Hародів

Фундація «Діалог народів» – як єпархіальна інституція фундація існує з квітня 2007 року. Вона діє, спираючись на чинні положення польського законодавства стосовно фундацій та на свій статут. Фундація має статус юридичної особи.

Визначені в статуті цілі Фундації забезпечують їй широке поле діяльності. Вони стосуються діяльності, що підтримує ідеї розвитку громадянського суспільства держав Центральної і Східної Європи в суспільній, інформаційній, культурній, науковій, науково-технічній і освітній сферах та у сферах спорту, охорони довкілля, туризму, розвитку сільських місцевостей та підприємництва. В рамках своєї статутної діяльності Фундація може вести всесторонню діяльність на благо розбудови спільноти народів, а особливо розвитку та інтеграції європейських держав, їх місцевих громад, ринку, економіки і демократії. Предметом зацікавлення Фундації є різноманітні заходи, що мають на меті розвиток міжнародної, транскордонної, а також регіональної і локальної співпраці. Фундація займається підтримкою різноманітної діяльності, яка має на меті збереження культури, національного надбання і пам’яток, підтримку національних, релігійних та етнічних меншин. Крім того, Фундація відкрита для співпраці з організаціями та інституціями, статутні цілі яких співпадають з описаними вище.

 

Фундація реалізує свої цілі шляхом:

 • діяльності, яка робить можливим розвиток контактів між представниками різних країн, суспільств і релігійних спілок, сприяє налагодженню співпраці, розвитку демократії, культури, мистецтва, робочих місць, освіти, запобігає дискримінації; 
 • організації і фінансування різних форм освітньої діяльності: наприклад, лекцій, семінарів, симпозіумів, тренінгів та курсів; 
 • здійснення видавничої діяльності; 
 • діяльності, яка має на меті вирівнювання шансів слабших груп або груп, яким загрожує суспільне виключення; 
 • здійснення, підтримки і розвитку туристичної діяльності; 
 • забезпечення функціонування різноманітних навчальних осередків для дітей, молоді та дорослих, у тому числі шкіл і дитячих садків; 
 • організації стипендійних програм, стажування та діяльності, пов’язаної з ринком праці; 
 • фінансової, речової, організаційної та інтелектуальної допомоги фізичним особам, інституціям або організаціям; 
 • фінансування, співпраці, створення інституцій і закладів охорони здоров’я; 
 • діяльності на благо природнього середовища; 
 • ревіталізації, збереження і відбудови природного, культурного та релігійного надбання; 
 • розвитку і фінансування сучасних технологічних вирішень, а також популяризації забутих ремесел; 
 • організації і спонсорування концертів, виступів, реалізації фільмів, конкурсів, театральних вистав, виставок, спортивних заходів і мандрівок, популяризації і забезпечення функціонування художніх ансамблів;
 • використання мультимедійної техніки у галузі освіти, з метою розвитку громадянської думки і загального суспільного добра; 
 • співпраці з органами самоврядування, урядовою владою і громадськими організаціями в сфері, зазначеній у цілях діяльності Фундації; 
 • здобуття вітчизняних, європейських та ін. фондів задля реалізації цілей Фундації.

 

Поточна діяльність:

У 2007 році в рамках реалізованої видавничої діяльності Фундація видала книжку д-ра Ґжеґожа Яцека Пеліци «Православна Церква в Люблинському воєводстві (1918-1939)». Це видання присвячене історії Православної Церкви на території сучасної Люблинсько-Холмської єпархії у міжвоєнний період.

У період літніх канікул 2007 та 2008 року Фундація була організатором закордонних таборів відпочинку в Болгарії, Румунії, Греції та Україні. В них брала участь молодь та дорослі.

контакт:

Fundacja Dialog Narodów
ul. Dolińskiego 1,
20-127 Lublin
tel./faks +48 081 444 41 62
e-mail: fundacja_dn@o2.pl