aktualności projektowe

2010 V 10 Ostatni wewnętrzny odbiór prac

4 maja odbył się ostatni wewnętrzny odbiór prac remonrowo - konserwatorskich w cerkwi w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie.

Prace przebiegły zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zgodnie z którym zakończono następujące prace:

cerkiew w Dołhobyczowie:

 • instalacja oświetlenia (100%),
 • instalacje elektryczne zasilające podgrzewacze promiennikowe (100%),
 • instalacja odgromowa (100%),
 • stolarka drzwiowa (100%),
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne (100%),
 • utrwalenie i punktowanie polichromii (100%),
 • montaż ram ikonostasu (100%),
 • opracowanie estetyczne ram wraz ze złoceniem elementów stałych (100%),
 • rekonstrukcja ikon i ich montarz w ikonostasie (100%).

cerkiew w Szczebrzeszynie:

 • schody zewnetrzne (100%),
 • montaż ram ikonostasu (100%),
 • opracowanie estetyczne ram wraz ze złoceniem elementów stałych (100%),
 • rekonstrukcja ikon i ich montarz w ikonostasie (100%).

 

Biuro ds. Projektu