aktualności projektowe

2010 VI 01 Dołhobyczów, Szczebrzeszyn - uroczystości zakończenia remontu
Nabożeństwa dziękczynne z okazji zakończenia remontu świątyń, podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektu, przemówienia zaproszonych gości wypełniły 28 maja uroczystości zakończenia remontu cerkwi pw. św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie i cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie.

Obecna na uroczystościach Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż „troska o dziedzictwo kulturowe to nasz obowiązek nie tylko wobec przodków ale również wobec przyszłych pokoleń”. Odrestaurowane cerkwie są nie tylko „miejscem kultu religijnego, ale w jakimś sensie świadectwem historii tej ziemi, świadkiem historii różnorodności kulturowej Polski" – dodała minister.

Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (partnera w projekcie) na czele z wicedyrektor Eli Ulriksen.

W uroczystościach uczestniczyli także Wojciech Kwiatkowski (dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Józef Różański (dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), Mariusz Radajewski (Naczelnik Wydziału Funduszu Kościelnego Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA), Jerzy Półjanowicz (Dyrektor PKO Bank Polski Oddział 1 w Białymstoku), Oleg Gorbenko (Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie), dr Halina Landecka (Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Grażyna Żurawicka (kierownik Delegatury w Zamościu Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Lublinie).

Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu lokalnego na czele z Marcinem Zamoyskim (prezydent miasta Zamość), Henrykiem Matejem (starosta zamojski), Józefem Demendeckim (wójt gminy Dołhobyczów), Marianem Mazurem (burmistrz miasta Szczebrzeszyn).

Uroczystości w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie zgromadziły również duchowieństwo diecezji lubelsko- chełmskiej, przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, przedstawicieli miejscowych instytucji kultury i oświaty, policji, straży granicznej oraz licznie przybyłych mieszkańców obu miejscowości. Jedna z mieszkanek Dołhobyczowa w wywiadzie dla TVP Lublin powiedziała: „nie było tutaj nic, tylko te freski, jedna ruina. Teraz to coś pięknego, jestem zachwycona”.

„W ramach projektu w cerkwi w Dołhobyczowie udało się przeprowadzić kompleksowy remont całego budynku, a także możliwe było poddanie konserwacji polichromii wewnątrz świątyni. Natomiast w szesnastowiecznej, jednej z najstarszych prawosławnych świątyń w Polsce - cerkwi w Szczebrzeszynie przeprowadzono prace remontowe nawy głównej i prezbiterium oraz odsłonięto i poddano konserwacji XVII- i XIX-wieczne malowidła ścienne. W obu cerkwiach na podstawie posiadanej dokumentacji zrekonstruowano ikonostasy oraz odtworzono ogrodzenia.” – przebieg prac podsumowuje Grzegorz Szwed, koordynator projektu.

Arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odznaczył orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny osoby zaangażowane w zakończony pomyślnie projekt. Wśród odznaczonych znaleźli się: minister Monika Smoleń, dyrektor Jerzy Półjanowicz, dyrektor Wojciech Kwiatkowski, Grażyna Żurawicka, Grzegorz Szwed – koordynator projektu, mecenas Andrzej Chadaj, Marzena Faszczewska – naczelnik Wydziału Przedsiębiorstw PKO Bank Polski Oddział 1 w Białymstoku, Maria Krzyżanowska – inspektor nadzoru, Jerzy Stadnik – kierownik budów, Joanna Osypiuk – asystent koordynatora projektu, Wojciech Wereski – wykonawca prac budowlanych, Maciej Filip – wykonawca prac konserwatorskich, Sławomir Makal – wykonawca prac konserwatorskich.

Na relację z uroczystości zapraszamy do Prawosławnego Radia Internetowego Diecezji Lubelsko–Chełmskiej. W wywiadzie udzielonym dla radia abp Abel nakreśla palny na przyszłość dla obu świątyń. 

Przywrócenie dawnej świetności obu świątyniom było możliwe dzięki pozyskanym przez Diecezję środkom z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miastu i Gminy Szczebrzeszyn.

Panorama lubelska o uroczystościach w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie.


Zdjęcia: Grzegorz Szwed, Joanna Osypiuk
Joanna Osypiuk