aktualności projektowe

2010 V 18 Szczebrzeszyn, Dołhobyczów - zakończenie remontu

Z końcem kwietnia diecezja lubelsko–chełmska zakończyła prace remontowo–konserwatorskie dwóch zabytkowych cerkwi w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie. Komisje odbioru prac odbyły się w dniach 4-5 maja. 

Prace prowadzone były od czerwca 2008 r. w ramach projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II.” 

W ramach projektu w cerkwi w Dołhobyczowie przeprowadzono kompleksowy remont całego budynku, a także poddano konserwacji polichromię wewnątrz świątyni. Natomiast w szesnastowiecznej cerkwi w Szczebrzeszynie przeprowadzono prace remontowe nawy głównej i prezbiterium oraz odsłonięto i poddano konserwacji XVII- i XIX-wieczne malowidła ścienne. W obu cerkwiach zrekonstruowano ikonostasy oraz odtworzono ogrodzenia. 

Wartość przeprowadzonych prac wynosi ponad 1 800 000 euro. 

Prace przeprowadzone w ramach projektu sfinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. 
Zdjęcia: Grzegorz Szwed - koordynator projektu 

Joanna Osypiuk