aktualności projektowe

2009 XII 04 Listopad: wewnętrzny odbiór prac

30 listopada miał miejsce kolejny wewnętrzny odbiór prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich prowadzonych w ramach projektu PL0242.

 

Postęp prac zachodzi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a poziom ich zaawansowania przedstawia się następująco:

cerkiew w Dołhobyczowie:

  • roboty okładzinowe przy ogrodzeniu (5,76%),
  • ślusarka przy ogrodzeniu (14,49%).

 

cerkiew w Szczebrzeszynie:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne przy ogrodzeniu (2,76%),
  • roboty okładzinowe przy ogrodzeniu (6,83%),
  • roboty drogowe (12,96%),
  • rekonstrukcja ikon i ich montaż w ikonostasie (94,55%).
Biuro ds. Projektów