aktualności projektowe

2007 VIII 24 Dołhobyczów: początek remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej

W ostatnich dniach rozpoczął się remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski). Cerkiew pochodzi z początku XX w. i posiada oryginalną architekturę nawiązującą do kanonów sztuki bizantyjskiej. Po drugiej wojnie światowej, na skutek wysiedleń prawosławnej ludności ukraińskiej w latach 40-tych XX w. i odebrania świątyni Kościołowi prawosławnemu, cerkiew popadła w całkowitą ruinę, a na jej kopułach wyrosły drzewa.

Dopiero w drugiej połowie lat 80-tych XX w. Kościołowi prawosławnemu udało się odzyskać świątynię w Dołhobyczowie. Z początkiem lat 90-tych Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska przeprowadziła remont zabezpieczający bryłę cerkwi, przekrywając nową blachą dach kopuły, a także instalując nowe drzwi. Brak środków finansowych nie pozwolił na pełny remont świątyni.

Z dniem 20 sierpnia 2007 r. rozpoczęto pierwszy etap całkowitego remontu świątyni. W ramach tego etapu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska wykona wymianę więźby dachowej na kopułach i całej połaci dachu wraz z pokryciem blachą tytanowo-cynkową. Zostaną przemurowane zniszczone elementy architektoniczne górnej części obiektu wraz ze wzmocnieniem ich wieńcami żelbetonowymi. Pierwszy etap remontu będzie trwał do końca 2007 r.

Przeprowadzany w bieżącym roku pierwszy etap remontu cerkwi finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz środków własnych diecezji.

Grzegorz Kuprianowicz