2008 X 30 Projekty kulturalne mechanizmem rozwoju Polski
Publikacja stanowi podsmowanie 4 lat wdrażania Priorytetu 3 Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

okładka publikacji

informacja o projekcie na stronie 92

informacja o projekcie na stronie 93