aktualności projektowe

Przyznano 1,5 mln euro dotacji na renowację cerkwi w diecezji lubelsko-chełmskiej 2008 III 10
Miło nam jest poinformować, iż w Biurze Mechanizmów Finansowych w Brukseli zakończył się ostatni etap oceny wniosku pt. „Renowacja zabytkowych cerkwi w Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Szczebrzeszyn, Dołhobyczów. Etap II” złożonego przez Prawosławną Diecezję Lubelsko – Chełmską do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego.
Kontynuacja remontów cerkwi w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie 2007 XII 02
Trwa kontynuacja remontu zabytkowych cerkwi w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie. Mamy nadzieję, iż w ciągu dwóch lat remonty tych świątyń zostaną sfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej intencji prosimy o modlitwę wszystkich sympatyków tego wielkiego dzieła dla Cerkwi Prawosławnej w Polsce.
Prawosławny krzyż ponownie na cerkwi w Szczebrzeszynie 2007 XI 09
Ten etap prac obejmuje remont więźby dachowej oraz wykonanie dwóch kopuł z krzyżami. Kopuły pokryte są blachą tytanowo-cynkową, zaś połać dachu zostanie pokryta dachówką ceramiczną.
Dołhobyczów: początek remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej 2007 VIII 24
W ostatnich dniach rozpoczął się remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski). Cerkiew pochodzi z początku XX w. i posiada oryginalną architekturę nawiązującą do kanonów sztuki bizantyjskiej. Po drugiej wojnie światowej, na skutek wysiedleń prawosławnej ludności ukraińskiej w latach 40-tych XX w. i odebrania świątyni Kościołowi prawosławnemu, cerkiew popadła w całkowitą ruinę, a na jej kopułach wyrosły drzewa.
XVI-wieczna cerkiew w Szczebrzeszynie powróciła do Kościoła prawosławnego 2006 II 19
Jedna z najstarszych zachowanych na terenie Polski świątyń prawosławnych – XVI-wieczna cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie (pow. zamojski, woj. lubelskie) ponownie stała się własnością Kościoła prawosławnego. W dniu 8 lutego 2006 r. Skarb Państwa przekazał ją Kościołowi prawosławnemu na podstawie ugody między Starostwem Powiatowym w Zamościu a Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską, ugoda ta zawarta została przed Komisją Regulacyjną do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
<  1  2  3  4