info w mediach

2016 IV 23 Wyremontowano siedem prawosławnych cerkwi. Podsumowanie projektu wartego 13 mln zł z funduszy norweskich
Wyremontowano siedem prawosławnych cerkwi. Podsumowanie projektu wartego 13 mln zł z funduszy norweskich W cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie odbędzie się w poniedziałek (25 kwietnia, godz. 13) uroczystość kończąca projekt "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi". Benificjentem rozpoczętego w kwietniu 2014 r. projektu jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. Na zaplanowane prace remontowo-konserwatorskie siedmiu zabytkowych świątyń prawosławnych otrzymała prawie 13 milionów złotych dofinansowania w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Po remontach cerkwi w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie to już drugi projekt wykonany przez Diecezję przy wykorzystaniu tzw. finansów norweskich. W ciągu dwóch lat przeprowadzono remonty dachów i elewacji, konserwacji polichromii wewnętrznej i zewnętrznej, konserwacji ikonostasów oraz zagospodarowania otoczenia cerkwi. Programem prac objęto pięć prawosławnych świątyń na terenie województwa lubelskiego i dwie na terenie województwa podlaskiego: - cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie (jedyna w Polsce z 13. kopułami) - cerkiew pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim - cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie - cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach - cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach - cerkiew pw. Wszystkich Strapionych Radość na terenie prawosławnego sanktuarium na Świętej Górze Grabarce - cerkiew pw. św. Mikołaja w Białowieży (z unikatowym w skali światowej ikonostasem wykonanym z chińskiej porcelany) W uroczystości udział wezmą m.in. Jego Ekscelencja Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, dyrektor Wojciech Kwiatkowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele wojewody lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Lublina i Białegostoku.
Biuro ds. Projektów