info w mediach

2016 IV 27 Piękna i unikalna. Cerkiew w Hrubieszowie już po remoncie
Dobiegł końca remont cerkwi prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochodząca z 1875 r. hrubieszowska cerkiew to jedyna tego typu budowla w Polsce Ma aż 13 kopuł. W ramach rewitalizacji odnowiono sześć z nich. Zmieniono także ogrodzenie i odnowiono elewację zewnętrzną. Wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono konserwacją ikonostasu i pomalowano ściany dzwonnicy. Prace rozpoczęły się wiosną 2014 roku w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa”. - Wczoraj odbyły się uroczystości kończące projekt „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” – informuje Andrzej Boublej, rzecznik prasowy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. - Benificjentem projektu jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, która na zaplanowane prace remontowo-konserwatorskie siedmiu zabytkowych świątyń prawosławnych otrzymała prawie 13 milionów złotych dofinansowania w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

Biuro ds. Projektów