Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2015 XII 17 Spotkanie grupy projektowej w Tomaszowie Lubelskim
16 grudnia w sali parafialnej Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelski odbyło się spotkanie podsumowujące III trymestr 2015r grupy projektowej dot. projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Beneficjenta i Partnerów projektu, przedstawiciele WUOZ w Lublinie – Delegatura w Zamościu oraz przedstawiciele wykonawców: prac budowlano-konserwatorskich, nadzoru inwestorskiego oraz digitalizacji. Spotkanie poprowadził Grzegorz Szwed – koordynator projektu. Omówił aktualny stopień zaawansowania prac budowlano - konserwatorskich na poszczególnych obiektach. Ustalono harmonogram pracy na kolejny okres. Aleksander Wasyluk (odpowiedzialny za digitalizację w projekcie) za prezentowała roboczą wersję multimedialnego katalogu modernizowanych obiektów cerkiewnych w trakcie ich modernizacji, jak również zarejestrowano w postaci cyfrowej liczne zabytki ruchome, znajdujące się w wyposażeniu remontowanych świątyń.
Biuro ds. Projektów