Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2016 IV 14 Projekt PL08 - szukamy firmy kateringowej na konferencję kończącą
Prawosławna Diecezja Lubelsko–Chełmska w związku z planowaną na dzień 25 kwietnia 2016r. konferencją kończącą projekt pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinasowanego w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, poszukujemy firmy, która przygotuje poczęstunek dla uczestników konferencji i zaproszonych gości, zakładana ilość uczestników konferencji: 50 osób. Konferencja odbędzie się w uczestniczącej w ww. projekcie cerkwi w Hrubieszowie, w związku z tym prosimy o wskazanie w ofercie proponowanego miejsca poczęstunku. Zapraszamy do złożenia Państwa oferty w terminie do 20 kwietnia pisemnie w Kancelarii Diecezji (Lublin, ul. Ruska 15) lub w Kancelarii Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie (Hrubieszów, ul. B.Prusa 3/12). Wykonawca usługi zostanie wyłoniony następnego dnia według kryterium ceny. Wybrany oferent tego samego dnia otrzyma zlecenie wykonania usługi.
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska