Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2016 VI 09 Ambasador Norwegii i Wiceminister Rozwoju w Białowieży i na Grabarce
2 czerwca Podlasie, a konkretne Białowieżę oraz Świętą Górę Grabarkę odwiedziła 30-osobowa grupa przedstawicieli krajów darczyńców Funduszy Norweskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii, Ambasady Norwegii, Konsulatu Islandii, Biura Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), jak również Ministerstwa Rozwoju RP. Delegacji przewodniczyli Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży – ze strony polskiej, zaś ze strony gości zagranicznych – Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii w Polsce. Tak liczna grupa znamienitych gości, wśród których znaleźli się również: Rune Vistad – Dyrektor Generalny Departamentu Sektorów i Funduszy EOG, Ragna Fidjestøl – Dyrektor Generalny Współpracy Krajowej i Bilateralnej EOG, Stein Mona – starszy specjalista ds. Węgier, Polski i Hiszpanii w EOG, a także pracownicy Ministerstwa Rozwoju RP, uczestniczyła w spotkaniu roboczym w Białowieży oraz podsumowaniu realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi. Projekt realizowany był przez Diecezję Lubelsko-Chełmską dzięki środkom MF EOG 2009-2014 oraz NMF 2009-2014 w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. W ramach wizyty, goście odwiedzili Białowieżę, a tam cerkiew św. Mikołaja, która jako jedna z siedmiu świątyń prawosławnych na Lubelszczyźnie i Podlasiu otrzymała wsparcie finansowe na renowację: remont dachu, I etap odrestaurowania elewacji, konserwację ikonostasu, odnowienie ogrodzenia wokół cerkwi oraz utwardzenia terenu przy świątyni. Odrestaurowany obiekt, wraz z zabytkowym ikonostasem z chińskiej porcelany, prawdziwie urzekł wizytujących. Kolejnym miejscem, które goście odwiedzili i w którym jednocześnie zakończyli wizytę na Podlasiu, była Święta Góra Grabarka. Tam, donatorzy podziwiali cały kompleks świątynno-klasztorny: kapliczkę nad źródełkiem, cerkiew Przemienienia Pańskiego, lecz przede wszystkim, objętą projektem cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. Obiekt ten, dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeszedł remont schodów, stolarki, dzwonnicy, ścian wewnętrznych, chóru i podłogi. W samym Klasztorze św. św. Marty i Marii, siostry zaprosiły wizytujących na słodki poczęstunek. Podczas tego spotkania goście na zdjęciach oraz innych przygotowanych materiałach promocyjnych mogli zobaczyć efekty projektu we wszystkich odrestaurowanych świątyniach, m.in. w Hrubieszowie, Kobylanach, Sławatyczach czy Lublinie. A zmiany są kolosalne, „niebywałe i niewiarygodne” – jak z podziwem określali je wizytujący. Jeśli nie naocznie i osobiście w każdym z siedmiu odnowionych zabytkowych miejsc, z efektami projektu można zapoznać się odwiedzając stronę www.dziedzictwo.cerkiew.pl. Tam, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych, można zobaczyć jak zmieniły się odrestaurowane cerkwie objęte wsparciem finansowym. Goście, opuszczając Podlasie nie kryli wzruszenia i podziwu dla pracy, jaka przy projekcie Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi została wykonana, jak również dla szczerego, niezwykle otwartego i życzliwego przyjęcia. Najlepszym zaś dla organizatorów znakiem wizyty były uśmiechy zaproszonych gości, ich zadowolenie z efektów realizacji projektu, a przede wszystkim słowa przedstawicieli rządu Norwegii i Rzeczpospolitej mówiące o tym, że środki finansowe na Lubelszczyźnie i Podlasiu zostały bardzo dobrze wydane. *** Norweski Mechanizm Finansowy (NMF, Norwegian Financial Mechanism – NFM) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG, Financial Mechanism of the European Economic Area, FM EEA) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. za: www.cerkiew.pl
Urszula Glińska