info w mediach

2014 VII 16 13 mln zł dotacji na remonty cerkwi
2 maja w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z tytułu podpisania umowy na dotację realizacji projektu naszej diecezji Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi. Z ramienia naszej diecezji umowę parafował JE Ekscelencja Arcybiskup Abel, a ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsekretarz stanu Monika Smoleń. Beneficjent dotacji jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. W ramach projektu planowane są remonty cerkwi na terenie woj. lubelskiego.

13 mln zł dotacji na remonty cerkwi