info w mediach

2014 VII 16 Siedem zabytkowych cerkwi będzie odnowionych
Siedem zabytkowych cerkwi odrestauruje Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, dzięki blisko 13 mln zł dotacji z programu ministerstwa kultury. Cerkwie będzie można potem zwiedzać w ramach przygotowywanego szlaku "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

Siedem zabytkowych cerkwi będzie odnowionych