info w mediach

2014 VII 16 Miliony na remont cerkwi. Dzięki dotacji wyremontowanych zostanie 7 obiektów prawosławnych
Dzięki staraniom prawosławnego arcybiskupa Abla 7 unikatowych cerkwi na Lubelszczyźnie i Podlasiu odzyska dawny blask. Diecezja pozyskała na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko 13 milionów złotych. Umowę w tej sprawie podpisano dziś w Diecezjalnym Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie.

Miliony na remont cerkwi. Dzięki dotacji wyremontowanych zostanie 7 obiektów prawosławnych