info w mediach

2014 VII 16 Prawie 13 mln zł na remont zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie
Siedem zabytkowych cerkwi wyremontowanych zostanie dzięki projektowi przygotowanemu przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską. Diecezja uzyska blisko 13 mln zł dotacji z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Prawie 13 mln zł na remont zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie