1979 XI 26
Biskupem lubelskim został władyka Szymon (Romańczuk)
Abp łódzko – poznański Szymon (Romańczuk)

12 sierpnia 1936 r. urodził się we wsi Guszczewnia (woj. podlaskie) Szymon Romańczuk. Ukończył studia filologiczne w Mińsku oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Wstąpił do męskiego monasteru pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, gdzie 11 lutego 1970 r. został postrzyżony w małą schimę (II stopień postrzyżyn mniszych) z imieniem Szymon. 15 lutego 1970 r. otrzymał święcenia diakońskie, a tydzień później kapłańskie.

Hieromnich Szymon pełnił funkcję inspektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przewodniczącego Komisji ds. Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitarnej. Podniesiony do godności ihumena w 1973 r. i archimandryty w 1979 r. W tym samym roku obronił rozprawę doktorską na temat „Prawosławie w twórczości Dostojewskiego”.

26 listopada 1979 r. w metropolitarnym soborze pw. św. Marii Magdaleny miała miejsce chirotonia biskupia z tytułem władyki lubelskiego. Od 18 sierpnia 1981 r. jest zwierzchnikiem diecezji łódzkiej i poznańskiej. 8 czerwca 1993 r. podniesiony do godności arcybiskupa. Abp Szymon jest wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Rady Naukowej leksykonu „Idee w Rosji” (wyd. Łódź).

S. Dmitruk, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Szymon, Prawosławny Arcybiskup Łódzki i Poznański, w:  www.radom.cerkiew.org z 24 marca 2009 r.
Stefan Dmitruk