siostra Anna (Waszkiewicz)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.comSiostra Anna (Waszkiewicz) urodziła się 14 stycznia 1983 r. w Hajnówce. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce w 2001 r., rozpoczęła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W czerwcu 2007 r. zakończyła je broniąc pracę magisterską.

3 lutego 2009 r. wstąpiła do żeńskiego monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z teologii prawosławnej na Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, broniąc pracę dyplomową na temat „Wiara prawosławna źródłem pełni życia człowieka”, napisaną pod kierunkiem metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy.

Postrzyżyny w riasofor przyjęła z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla w dniu 4 grudnia 2011 roku.